Henkilöiden ikä Esan esivanhempien kuolinhetkellä

Henkilö isä äiti i-isä i-äiti ä-isä ä-äiti 3. esip.
Esa Hyytiä 10 35 36 äiä 13
i: Kalevi Hyytiä 35 60 - - 09 11
ä: Pirkko Virasjoki 56 06 34 17 04 iää 01
ii: Olavi Hyytiä 14 30 - - - -
iä: Taimi Kirjavainen 33 36 - - - -
äi: Veikko Virasjoki 27 55 12 08 - 22
ää: Anna-Liisa Tolvanen 36 24 - - - 08
iii: Simo Hyytiä 19 40 - - - 10
iiä: Anna-Liisa Laulajainen 35 04 - - 17 00
iäi: Antti Kirjavainen 26 39 - 06 - -
iää: Helena Räikkönen 17 35 - 12 - 07
äii: Jaakko Virasjoki 51 47 - - - -
äiä: Helmi Lagström 12 47 03 - - 21
ääi: Esa Tolvanen 25 00 - - - -
äää: Hilda Mäkeläinen 28 44 - - - 24
iiii: Kaapro Hyytiä 53 43 - 10 - -
iiiä: Anni Kuoppa 39 51 - 17 - 06
iiäi: Martti Laulajainen 39 39 - 06 - -
iiää: Anna Tervonen 53 37 - - 08 -
iäii: Matti Kirjavainen 27 45 07 - 23 13 iäi 02
iäiä: Helena Kirjavainen 30 28 - 00 07 -
iääi: Tuomas Räikkönen 36 53 - 02 - -
iäää: Anna Hiiri 26 48 - 10 25 07 äii 12
äiä 04
äiii: Mikko Susi 25 21 - - - -
äiiä: Riitta Thusberg 01 28 - - - -
äiäi: Juho Lagström 47 38 xx 22 11 17
äiää: Anni Honkanen 32 57 - 10 12 -
ääii: Paavo Tolvanen 08 23 - - 17 20
ääiä: Anni Riikonen 30 09 15 - - 11
äääi: Tuomas Mäkeläinen 38 12 - - - -
ääää: Helena Vaittinen 19 58 00 14 21 27

Tilasto Esan isoisoisoisovanhempien (5. esipolvi) kuolemien osalta.